Εξέλιξη Σωματικών Μετρήσεων

Η Weight free  παρακολουθεί την πορεία των σωματικών αλλαγών και αναπροσαρμόζει κατάλληλα το πρόγραμμα διατροφής σας.
Στους πίνακες που ακολουθούν είναι φανερή η βελτίωση της σωματικής κατάστασης των πελατών μας ...

Κωδικός
Αυτόματη