Παχυσαρκία

* CVD καρδιαγγειακή πάθηση
* NIDDM Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης

ΒΙΒΛ. ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ