Δημοσιεύματα

Περιέχονται δημοσιεύσεις της Weight free στον εγχώριο έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο από το 2001 μέχρι και σήμερα.

Τίτλος Συγγραφέας Εμφανίσεις
Δημοσίευμα Aπρίλιος 2003 Τούκας Γεώργιος 2041
Δημοσίευμα Δεκέμβριος 2002 Τούκας Γεώργιος 1808
Δημοσίευμα Οκτώβριος 2002 Τούκας Γεώργιος 1709
Δημοσίευμα Αύγουστος 2002 Τούκας Γεώργιος 1674
Δημοσίευμα Ιούνιος 2002 Τούκας Γεώργιος 1710
Δημοσίευμα Aπρίλιος 2002 Τούκας Γεώργιος 1845
Δημοσίευμα Δεκέμβριος 2001 Τούκας Γεώργιος 4840
Δημοσίευμα Οκτώβριος 2001 Τούκας Γεώργιος 2358